Disclaimer, privacy- en cookiebeleid

Alle rechten van de website zijn eigendom van Etadoro.

  1. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Etadoro is het niet toegestaan om informatie, beeldmateriaal en foto’s die verstrekt worden via de website danwel cursusboeken van Etadoro op enigerlei wijze te verveelvoudigen en/of openbaar te maken. 
  2. Etadoro besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gepubliceerde informatie op de website. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Etadoro en de auteur(s) zijn niet aansprakelijk voor mogelijke directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. 
  3. Etadoro en de auteur(s) zullen zich tot het uiterste inspannen de content van de online cursus en het cursusboek zorgvuldig samen te stellen. Hoewel de door Etadoro ontwikkelde en/of aangeleverde content van de online cursus en het cursusboek op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, aanvaarden Etadoro en de auteur(s) geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan.
  4. Etadoro garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of de via elektronische weg aangeboden diensten. De informatie die op onze website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd.

Links naar derden
Op deze website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Etadoro is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze externe pagina’s waarnaar wij verwijzen en is niet verantwoordelijk voor gevolgen van gebruik van deze informatie.

Reacties van bezoekers
Etadoro probeert misbruik te voorkomen, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor informatie die door bezoekers op onze website is geplaatst.

Linken naar Etadoro
Linken en verwijzen naar de pagina's van Etadoro op internet stellen wij op prijs. Graag ontvangen wij hiervan ook bericht via info@etadoro.nl  

Privacybeleid

De bescherming van persoonlijke gegevens is van groot belang voor onze activiteiten. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Etadoro houdt zich aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

Welke gegevens verzamelen en bewaren we?

Etadoro verwerkt de volgende persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt door bijvoorbeeld een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie of telefonisch:

- Voor-en achternaam
- Adresgegevens
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Bankrekeningnummer

Etadoro is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en gaat vertrouwelijk om met alle informatie en verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden op schriftelijk verzoek en indien wettelijk nodig en toegestaan.

Met welk doel verwerken wij gegevens?

Etadoro legt de persoonsgegevens vast ten behoeve van de cursussen en/of om je te informeren over relevante activiteiten, producten en diensten van Etadoro.

Alle persoonsgegevens rondom de cursussen worden door Etadoro vastgelegd en verwerkt voor het juist uitvoeren en afwikkelen van de diensten, zoals betaling van de cursussen. Wanneer je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, of een cursus hebt gekocht ontvang je met enige regelmaat de nieuwsbrief en/of andere berichten van Etadoro.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De Wet bescherming persoonsgegevens geeft je het recht om de over jouw opgeslagen gegevens in te zien en te (laten) wijzigen. Als je geen prijs stelt op informatie over relevante activiteiten, producten en diensten van Etadoro of je wilt je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen dan kun je dit per mail doorgeven aan: Etadoro, t.a.v. Ledenservice via sturen van een e-mail naar info@etadoro.nl.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

We bewaren je gegevens niet langer dan nodig is.

Wijzigingen van dit privacybeleid

Etadoro behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wijzigingen worden op deze pagina doorgevoerd. Deze pagina is het laatst aangepast op 24 mei 2018.

Cookiebeleid

Bij het bezoeken van de website van Etadoro wordt door Etadoro informatie verzameld over je gebruik van deze website door middel van cookies. De informatie die hierdoor wordt verzameld kan voor onderstaande doeleinden worden gebruikt.

  1. Voor functionele doeleinden, zodat we voor jou het navigeren en het inloggen beter en eenvoudiger kunnen maken en zodat we je instellingen en voorkeuren kunnen onthouden.
  2. Voor analytische doeleinden, zodat we de bezoeken aan de website kunnen bijhouden en bestuderen.
  3. Voor eventuele toekomstige commerciële doeleinden, zodat we kunnen bijhouden hoe vaak bepaalde advertenties aan je zijn getoond en hoe vaak je op een advertentie klikt. 

Al deze informatie leidt niet naar jou als individueel persoon.

Verwijderen en weigeren van cookies

Via je browserinstellingen kun je cookies verwijderen en instellen dat je niet meer wilt dat er cookies geplaatst worden. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van je browser.