Disclaimer

Alle rechten van de website zijn eigendom van Etadoro.

  1. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Etadoro is het niet toegestaan om informatie, beeldmateriaal en foto’s die verstrekt worden via de website danwel cursusboeken van Etadoro op enigerlei wijze te verveelvoudigen en/of openbaar te maken. 
  2. Etadoro besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gepubliceerde informatie op de website. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Etadoro en de auteur(s) zijn niet aansprakelijk voor mogelijke directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. 
  3. Etadoro en de auteur(s) zullen zich tot het uiterste inspannen de content van de online cursus en het cursusboek zorgvuldig samen te stellen. Hoewel de door Etadoro ontwikkelde en/of aangeleverde content van de online cursus en het cursusboek op zorgvuldige wijze  en naar beste weten is samengesteld, aanvaarden Etadoro en de auteur(s) geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan.
  4. Etadoro garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of de via elektronische weg aangeboden diensten. De informatie die op onze website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd.
     

Cookiebeleid

Bij het bezoeken van websites van Etadoro wordt door Etadoro informatie verzameld over uw gebruik van deze website door middel van cookies. De informatie die hierdoor wordt verzameld kan voor onderstaande doeleinden worden gebruikt.

  1. Voor functionele doeleinden, zodat we voor u het navigeren en het inloggen beter en eenvoudiger kunnen maken en zodat we uw instellingen en voorkeuren kunnen onthouden.
  2. Voor analytische doeleinden, zodat we de bezoeken aan de website kunnen bijhouden en bestuderen.
  3. Voor eventuele toekomstige commerciële doeleinden, zodat we kunnen bijhouden hoe vaak bepaalde advertenties aan u zijn getoond en hoe vaak u op een advertentie klikt. 

Al deze informatie leidt niet naar u als individueel persoon.

 

Verwijderen en weigeren van cookies

Via uw browserinstellingen kunt u cookies verwijderen en instellen dat u niet meer wilt dat er cookies geplaatst worden. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw browser.  

Etadoro behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit cookiebeleid.